Training

Trainingen voor vrijwilligers

Om vrijwilligers te ondersteunen bij het gebruik van de Taalkit DUTCH voor de verschillende doelgroepen vluchtelingen zijn trainingen ontwikkeld.
In de training wordt ingegaan op de achtergrond en aanleiding voor de ontwikkeling van de Taalkit DUTCH, worden de materialen toegelicht, wordt geoefend met het online materiaal Welcome en wordt aan de hand van concrete casussen gekeken hoe je voor verschillende doelgroepen de Taalkit DUTCH zou kunnen inzetten.
De training beslaat een dagdeel van 3,5 uur.

Momenteel worden trainingen uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW voor vrijwilligers die op COA-locaties taallessen verzorgen voor niet-statushouders.
Trainingen kunnen ook worden gegeven via Het Begint met Taal. Informatie is te vinden op hun website.
Voor bibliotheekmedewerkers zijn aparte trainingen beschikbaar via de Koninklijke Bibliotheek.

Training Foto training