Materialen

Aanpak: offline en online

De Taalkit DUTCH kent een offline- en een online-gedeelte:

Het offline deel vindt plaats in een opvangcentrum. De vluchteling krijgt werkbladen om Nederlands te leren. Het mobieltje dient om met apps en foto’s Nederlandse woorden te leren. Met die woorden communiceert de vluchteling over praktische zaken waar hij direct mee te maken heeft zoals mededelingen en formulieren.

Het online-gedeelte begint pas echt in een bibliotheek. De vluchteling krijgt hier een inlogcode voor de vier leerroutes op Oefenen.nl. Ze zijn gebaseerd op de populaire programma’s van Taalklas.nl en bevatten oefeningen, liedjes, video’s en spelletjes. Daarna is het altijd en overal mogelijk om zelf verder aan de slag te gaan.

Vrijwilligers en begeleiders

Het offline materiaal voor vrijwilligers en begeleiders bestaat uit drie delen:

  • Handleiding voor vrijwilligers Taalkit DUTCH
  • Materiaal voor de deelnemer
  • Richtlijnen voor een aanpak van 20 weken.

Materialen Foto SpreektaalIn de Handleiding voor vrijwilligers Taalkit DUTCH zijn onder de titel ‘Starterskit SpreekTaal’ (Hoofdstuk 1) instructies opgenomen bij het eerste thema van de methode SpreekTaal. Met deze methode kunnen vluchtelingen ondersteund worden bij het beter leren spreken van Nederlands. De methode is te downloaden vanaf de site www.hetbegintmettaal.nl.
De methode is ook te bestellen in de vorm van aantrekkelijk uitgegeven boekjes: hieraan zijn wel kosten verbonden. De instructies in de Handleiding zijn zeer uitgebreid en gemakkelijk toe te passen op andere thema’s van SpreekTaal.

De ‘Toelichting op het materiaal voor de deelnemers (Hoofdstuk 2) bevat inleidingen op de verschillende onderdelen van het pakket voor de deelnemers: uitleg bij ‘Mijn woordenlijst’, bij ‘Oefeningen bij Mijn woordenlijst’ en bij de ‘Taalkaarten’. Bij het onderdeel ‘Taalkaarten’ is voor elke vaardigheid een voorbeeldles toegevoegd. Hierdoor krijgt de vrijwilliger meer inzicht in de manier waarop de verschillende vaardigheden aangeboden en verworven kunnen worden.
De materialen die bij de richtlijnen staan vermeld, zijn beschreven in het ‘Overzicht bruikbare materialen’ (Hoofdstuk 3). Dat helpt om de juiste keuze te maken voor de vrijwilliger en de deelnemer.

Materialen Foto handleing Overzicht materialen

Het Materiaal voor de deelnemer bevat tools waarmee de deelnemer zelfstandig op een verantwoorde manier kan leren van het taalaanbod om hem heen. Bijvoorbeeld een persoonlijke woordenlijst met oefeningen.

Er zijn Taalkaarten voor Lezen, Schrijven, Luisteren en Gesprekken voeren. De kaarten bieden voorbeelden en strategieën om voorkomende taaltaken aan te pakken.

Na de ‘Starterskit SpreekTaal’ kun je als vrijwilliger verdergaan met de Richtlijnen voor een aanpak van 20 weken. De Starterskit is in principe bedoeld voor alle niveaus; in de Richtlijnen is een onderscheid gemaakt in alfabetisering, midden- en hoogopgeleiden.

Materialen Foto Materiaal voor deelnemers TaalkaartMaterialen Foto Richtlijnen

 

Ondersteunend materiaal

Hieronder kun je ook de volgende documenten downloaden:

 

Extra materiaal

Een goed programma op Oefenen.nl om verder te oefenen is bijvoorbeeld Taalklas.nl 1-12. Bij dit programma is een cursistenboek. Uit dit boek staat hieronder per les de pdf om te downloaden.